1

Ruhsatlandırma Paketi

Kentsel ve Kırsal Belediyeler için İnşaat İzinlerinin Verilmesi ve Yönetimi

Kamu Hizmetlerin Tek Penceresi

İsteğe Dayalı Kamu Hizmetleri Sunmak için Entegre, Birlikte Çalışabilir ve Çok Kurumlu Pencere

2

İşletme Ruhsatları İçin Tek Durak Noktası

Devlet Ruhsatların Verilmesi için Entegre, Birlikte Çalışabilir ve Çok Kurumlu Platform

3

Sözleşmelerin Ana Defteri

Devletler, İşletmeler ve Vatandaşlar Arasındaki Her Türlü Sözleşme için Kapsamlı Defter

4

LMS/Kadastro

Güçlü Bir Mekansal Veri Altyapısı (SDI) Üzerinden Çok Amaçlı Kadastro

5

Milli Kimlik Numaraları

Bireylerin ve Tüzel Kişilerin Kimlik Numaralarının Merkezi Veritabanı

6