Sonuçlar

Sıfır Kağıt

Minimum Yüz Yüze Görüşmeler

Paralelliğin Ortadan Kaldırılması

Şeffaflık

Devlet Küçülmesi

İyi Egemenlik

Vatandaşların Memnunluğu

Sıfır Yolsuzluk

Zaman ve Maliye Düşürmesi

Yeni İşletmeler (Hizmet Sağlayıcı Ofisler)