Ana Özellikler

1- C-File

C-file, herhangi bir mülk için bileşik bir dosya olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını bir müdahale olmadan sadece tek bir dosya üzerinde yerine getirmelerini sağlayacaktır. C-file güncellenebilir, açıklayıcı ve coğrafi bilgileri içeren bir dosyadır.

c-file

2- Mekansal Altyapısı

Her mülkün benzersiz bir özelliği, konumu, şekli ve boyutlarıdır. SGI (SİMAC Geospatial Infrastructure) kullanarak, mülk haritalarını toplamanıza, depolamanıza, sınıflandırmanıza, analiz etmenize ve görüntülemenize izin veren dahili/gelişmiş WebGIS yetenekleriyle donatılırsınız.

3- Faturalandırma Sistemi

Faturalandırma sistemi, elektronik tarife (ücretler, harçlar, vergiler veya para cezaları) hesaplamasını ve online ödemeyi içerir. İdari kurum ve kuruluşlar için birincil ihtiyacı olan ödeme bilgileri arşivlendirebilir ve raporlanabilir.

4- Tarifeler/Vergi hesaplaması

SİMAC, sizi tarife sisteminize göre kendi formül ayarları kurmak için etkinleştiriyor. Bütün kayıtlanan formüllerin tarihçesi bulunmaktadır ve onları ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

5- Kurumlararası Sorgulamalar

Kurumlararası sorgulamalar ve bunlara verilen yanıtlarla ilgili zorlukların ve yolsuzlukların çoğu, kağıt tabanlı ve manuel olan evrak işlerden kaynaklanmaktadır. SİMAC‘ı kullanılarak kurumlar arası sorgulamalar şeffaf, hızlı, güvenli ve izlenebilir bir şekilde hiçbir değişiklik veya sahtekarlığa uğramadan gerçekleştirilecektir.

6- B2G Akıllı Yazışmaları

B2G Akıllı Yazışma, işletmelerin devletlerle direkt olarak iletişim kurmasını yol açar. Bu, şablon tabanlı, otomatik ve sıfır hatalı yazışmasından yararlanan akıllı bir platform aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca SİMAC dijital imza kabiliyetini kullandığından dolayı, herhangi bir sahtecilik türü mümkün olmayacaktır.

7- Vatandaş Panosu

Vatandaşlar, başvurularının ilerlemesini internet üzerinden SİMAC online sisteminden takip edebilirler. Bu e-kapısının kullanılması sonucunda, yüz yüze görüşmeler ve vatandaşlar ile personel arasındaki temaslar minimuma indirilecek veya ortadan kaldırılacaktır.

8- Arşivlendirme Sistemi

Bir C-File’da yer alan tanımlayıcı veriler, coğrafi bilgiler, belgelerin görüntüleri ve ayrıca sorgulamalar ve yanıtları da dahil olmak üzere tüm bilgiler, ülke çapındaki tüm kurum ve kuruluşların yetkili kullanıcılarına erişilebilir ve tüm bilgiler değişiklik, sahtecilik ve silinmeye karşı korunur. Mülk bilgilerinin düzenlenmesi gerektiğinde, yalnızca yetkili bir kullanıcı bu seçeneğe sahip olacaktır ve önceki veriler ise tarihçeye aktarılacaktır ve tutulacaktır. Böylece bir C-File içeriği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürekli olarak güncellenebilir.

9- Dış Kaynak Kullanımı Kabiliyeti

Entegre veri mimarisi, kullanıcı sınıflandırması ve yetki yönetimi dahil olmak üzere, bu altyapının kendine özgü özellikleri nedeniyle, E-Şehir ofisleri, sörveyörler, vb. için C-File oluşturma ve güncelleme işlemlerin yapılması gibi, çok çeşitli dış kaynak kullanımı fırsatları mevcuttur.

10- Açık Anahtar Altyapısı Etkin/Dijital İmza

SİMAC, Açık Anahtar Altyapısı Etkinleştirilmiş bir platformdur. Dijital imza, dikkate değer yasal ve güvenilirlik oluşturma işlevlerine sahiptir. Örneğin, dijital imzayı tercihen önemli soruları yanıtlayan ve yapı ruhsatları ile yatırım ruhsatlarını imzalayan kullanıcılar için etkinleştirmek mümkündür. Dijital imzayı etkinleştirmek için her kullanıcının bir jetona sahip olması gerekir.

11- Kullanıcı Organizasyonların Sınıflandırılması

SİMAC organizasyonel şemalarını uygulama yeteneğine sahip olduğundan dolayı, bütün devletler çin mükemmel bir seçimdir. Simac, uygulanan organizasyon şemasına göre kullanıcıların rolünü ve erişimini de tanımlayabilir.

12- İş Zekası (BI)/Veri Analitiği

SİMAC, karşılaştırmalı analizler için çeşitli istatistiksel ve yönetimsel raporlar üretebilir. SİMAC BI (İş Zekası), Milli ve bölgesel düzeylerde planlamacılar ve karar vericiler için değerli bilgiler sağlamaktadır.